Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/about-this-blog/

About this blog


[English] - [Cymraeg]

We'll use this blog to provide updates to our stakeholders, partners and professional users about news, updates and upcoming changes to our services. We’ll let you know how each change is progressing and how they affect you.

Our blog policy sets out how you can participate with this blog and how it will be moderated by the HM Courts and Tribunals Service’s Digital Communication Team.

Also, if there’s a specific topic you would like to know more about, let us know and we’ll try to post a blog about it.

We will publish all blogposts bilingually. User comments posted in Welsh will be translated and published in English to ensure maximum user participation and understanding.


[English] - [Cymraeg]

Ynghylch y blog hwn

Byddwn yn defnyddio’r blog hwn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n rhanddeiliaid, partneriaid a defnyddwyr proffesiynol ynghylch unrhyw newyddion, datblygiadau a newidiadau arfaethedig i’n gwasanaethau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut y bydd pob newid yn datblygu a sut maent yn effeithio arnoch chi.

Mae polisi ein blog yn nodi sut y gallwch gyfranogi yn y blog hwn a sut y bydd hyn yn cael ei reoli gan Dîm Cyfathrebu Digidol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Hefyd, os oes pwnc penodol yr hoffech ragor o wybodaeth amdano, rhowch wybod i ni ac mi geisiwn ein gorau i ysgrifennu blog amdano.

Byddwn yn cyhoeddi pob blog yn ddwyieithog. Bydd sylwadau Cymraeg gan ddefnyddwyr yn cael eu cyfieithu a’u cyhoeddi yn Saesneg i sicrhau bod gymaint o ddefnyddwyr ag sy’n bosibl yn ei ddefnyddio a’i ddeall.