Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/2016/08/02/digital-defence-identity-and-access-management-show-and-tell-event/

Digital defence - Identity and access management show and tell event

Posted by: , Posted on: - Categories: Court and tribunal reform, Crime, Digital services


[English] - [Cymraeg]

I’d like to thank the defence practitioners who have been involved in the development of the Common Platform to date and to those who have been in touch and are thinking about getting involved.

The services and software developed by the Criminal Justice System Common Platform Programme will only be a success if all of the user groups, including defence are involved in the design, build and testing process.

Each month I host a show and tell session with defence practitioners. It’s an opportunity to show the work we have done so far, invite comment and improve on the work we have already done.

If you would like to come to these events, please email me and I will add you to the defence engagement group. The show and tell events are hosted using an online meeting solution, which means you can get involved from a location of your choice. Defence practitioners are notified of the event well in advance as the number of places available are limited.

The show and tell topic on the 26 May 2016 was ‘identity and access management’, it explained how defence and other users obtain a Common Platform account. Here’s a video of the event.

https://youtu.be/YlNWBYO25UE

I’m grateful for any comments on the video and look forward to working with you.


[English] - [Cymraeg]

Amddiffyn Digidol - Digwyddiad dangos a dweud Hunaniaeth a Rheoli Mynediad

Hoffwn ddiolch i’r Ymarferwyr yr Amddiffyniad sydd wedi bod yn rhan o ddatblygu'r Platfform Cyffredin hyd yn hyn, ac i'r rhai hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad ac yn meddwl bod yn rhan ohono.

Bydd y gwasanaethau a'r meddalwedd a ddatblygwyd gan Raglen Platfform Cyffredin y System Cyfiawnder Troseddol ond yn llwyddiannus os fydd y grwpiau defnyddwyr i gyd, gan gynnwys yr amddiffyniad, yn chwarae rhan mewn dylunio, adeiladu a phrofi’r broses.

Pob mis bydda i'n cynnal sesiwn dangos a dweud gydag ymarferwyr yr amddiffyniad. Mae’n gyfle i ddangos y gwaith rydym wedi ei wneud hyn yn hyn, gwahodd sylwadau a gwella'r gwaith rydym wedi ei wneud yn barod.

Os hoffwch ddod i'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost ataf a bydda i'n eich ychwanegu i grŵp ymgysylltu'r amddiffyniad. Mae’r digwyddiadau y gallwch gymryd rhan o unrhyw leoliad o'ch dewis chi. Mae ymarferwyr yr amddiffyniad yn cael gwybod am y digwyddiad ymhell ymlaen llaw oherwydd nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Pwnc y sesiwn dangos a dweud ar 26 Mai 2016 oedd 'hunaniaeth a rheoli mynediad', eglurodd sut oedd yr amddiffyniad a defnyddwyr eraill yn cael cyfrif Platfform Cyffredin. Dyma ddolen i fideo o’r digwyddiad - video of the event.

https://youtu.be/YlNWBYO25UE

Byddaf yn ddiolchgar am unrhyw sylwadau am y fideo ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi.

Sharing and comments

Share this page